Skip Navigation Links
Forside
Dagsverdier
Årsverdier
Logg inn
Graf over akkumulert dagsdose  •  Årsverdier i tabellform
 


 
Årsverdigraf

Grafen over viser daglig maksimal UV-indeks i løpet av valgte år for denne stasjonen. Den røde kurven viser normalkurven for en klarværsdag med normalt tykt ozonlag.