Skip Navigation Links
Forside
Dagsverdier
Årsverdier
Logg inn


Tabellen gir målt UV-indeks og dose i enheter MED for valgt dag

Dato:  

DatoStasjon9-1111-1414-17Snitt9-1111-1414-17Sum
29/10/2020Andøya0   0   
29/10/2020Bergen0,10,3  0,10,3  
29/10/2020Finse0,40,7  0,40,9  
29/10/2020Kjeller0,3   0,3   
29/10/2020Landvik0,40,6  0,30,8  
29/10/2020Ny-Ålesund0   0   
29/10/2020Trondheim0,10,2  0,10,3  
29/10/2020Østerås0,30,5  0,30,7  
 
Kolonnene i tabellen viser:
  • Gjennomsnittlig UV-indeks for tidsintervallene 09-11, 11-14 og 14-17.
  • Gjennomsnittlig UV-indeks for alle intervallene, dvs. 09-17.
  • UV-dose gitt i MED for tidsintervallene 09-11, 11-14 og 14-17.
  • Sum dose i MED for alle intervallene, dvs. 09-17.