Skip Navigation Links
Forside
Dagsverdier
Årsverdier
Logg inn

En presentasjon som viser hvordan man kan lage en UV-viser ut fra reell ozonverdi.

Prinsipp for enkel "UV-viser": Tabeller med beregnet radius for ulike ozonverdier for norske forhold og skisser som viser hvordan skyggen av en pinne forflytter seg i løpet av dagen, avhengig av tid på året og hvor langt nord man er. Utarbeidet av Statens strålevern.

Link til UV-viser