Skip Navigation Links
Forside
Dagsverdier
Årsverdier
Logg inn

Ozonkart  Dato:  
 
Ozonverdiene er beregnet fra satellittdata hentet fra TOMS (http://toms.gsfc.nasa.gov/ ). Data fra 17. august 2004 frem til for tre dager siden er tilgjengelig, det nyeste kartet vises første gang siden vises. Hvis kartet er grått finnes det ikke ozondata for den valgte dagen.