Skip Navigation Links
Forside
Dagsverdier
Årsverdier
Logg inn
Graf over maksimal UV-indeks  •  Årsverdier i tabellform
  
Velg stasjon:

Årsverdigraf

Grafen over viser akkumulert dagsdose gjennom året. På grunn av Farin-interkomparasjonen mangler det verdier for mai måned i 2005 da instrumentene var tatt ned og den akkumulerte årsdosen blir lavere enn reell verdi. Noen av stasjonenes tidlige år er ikke fullstendige. Dette sees tydelig for stasjonen Østerås for årene før 1999.