Skip Navigation Links
Forside
Dagsverdier
Årsverdier
Logg inn
Instrumenter


Det norske UV-nettverket består av 11 multibånd filterradiometre av modell GUV 541 og en GUV 511 fra Biospherical Instruments Inc samt en Bentham BM150BC dobbelgitter monokromator fra Bentham Instruments Inc. Ni av GUVene er fast plassert på målestasjonene, mens de to andre er backup og referanseinstrumenter. Spektroradiometeret er det primære referanseinstrumentet for nettverket.

GUVene er temperaturstabiliserte på 40°C og har fem detektorkanaler sentrert om bølgelengdene 305, 313, 320, 340 og 380 nm med 10 nm båndbredde.

For å se bildene må du laste inn Microsoft Silverlight tillegget for nettleseren.